LÀM QUEN TIẾNG ANH TRONG TRƯỜNG MẦM NON

0. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN
Article 00
01. Lợi ích của giải pháp
1. CHƯƠNG TRÌNH, PHƯƠNG TÍCH HỢP CÔNG NGHỆ
Article 00
1.1. Công nghệ nền tảng
Article 01
1.2. Phương pháp, lộ trình tích hợp trong công nghệ
2. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI
Article 00
2.1. Xây dựng kế hoạch giáo dục
Article 01
2.2. Ứng dụng App Erobo để đặt lịch học, nghe Tiếng Anh tự động
3. NGHE TIẾNG ANH HẰNG NGÀY ( 2- 4 Tiếng/ Ngày)
4. MỘT TIẾT LÀM QUEN VỚI TIẾNG ANH ( 35 - 45 Phút)
Article 00
B.1. Tổ chức lớp học và cho trẻ làm quen với robot mTiny ( 3 - 5 Phút)
Article 01
B.2. Học qua video 1 và tương tác cùng robot mTiny ( 5 Phút)
Article 02
B.3. Học qua video 2 và tương tác cùng robot mTiny ( 5 Phút)
Article 03
B.4. Chơi và học lại các từ vựng cùng robot mTiny
Article 04
B.5. Kết thúc tiết học và xem video chủ đề
5. TÍCH HỢP LIÊN MÔN VÀ HOẠT ĐỘNG GÓC
6. ĐÁNH GIÁ THEO ĐỊNH KỲ/ TỔ CHỨC NGÀY HỘI STEAM